تاریخچهء کاندوم

چند وقت پیش فیلم «Inside Llewyn Davis» رو تماشا کردم. داستان راجع به دهه ۶۰میلادی بود و در جایی از فیلم دختری که ناخواسته باردار شده بود راجع به #کاندوم حرف میزد.
کاندوم
همانجا در سالن سینما تعجب کردم چون فکر میکردم کاندوم و این روش پیشگیری پدیده ای مدرن و نهایتا مربوط به سی چهل سال پیش باشد. برایم این سوال پیش آمد که تاریخچه کاندوم به چه زمانی برمیگردد؟ اصلاً مگر ۵۰ سال پیش کاندوم وجود داشت یا مگر از آن استفاده میکردند؟ من هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم و برایم جالب بود که جواب این سوال را پیدا کنم. با کمی جست و جو در اینترنت جواب حیرت انگیز آنرا پیدا کردم.
تاریخچه استفاده کاندوم حداقل به چند قرن پیش بازمیگردد و شاید حتی بیشتر. در بیشتر مواقع هم از آن به عنوان روش جلوگیری و همچنین روش محافظتی در برابر بیماریهای جنسی استفاده میشده است.
در گذشته کاندوم از مواد مختلفی ساخته میشده. بطور مثال بهترین موارد ثبت شده تا پیش از قرن ۱۹میلادی، میتوان از بافتها و اجزای حیوانات مثل روده یا مثانه، و یا از پارچهء کتانی که تحت فعل و انفعالات شیمیایی قرارش میدادند و آماده اش میکردند مثال آورد.
کاندومهای لاستیکی از اواسط قرن ۱۹ میلادی رایج شد و در اوایل قرن ۲۰میلادی بود که پیشرفتهای زیادی در نحوه ساخت و تکنیکهای تولید این محصول قرار گرفت و بعبارتی کاندوم هم تبدیل به یک محصول صنعتی شد.
قدیمی ترین کاندومی که تا بحال پیدا شده است در چاه فاضلاب قلعه دادلی در انگلستان بوده که از غشاء درون شکم حیوان ساخته شده و قدمت آن به سال ۱۶۴۲میلادی تخمین زده شده است.
در میان باستان شناسان هنوز راجع به اینکه آیا در زمان باستان نیز از کاندوم استفاده میشده است یا نه مناقشه است. قدیمی ترین سندی که در مورد استفاده از کاندوم پیدا شده مربوط است به یک نقاشی روی غاری در فرانسه که قدمتی بین ۱۲ تا ۱۵هزار سال دارد.
تا پیش از قرن ۱۵ میلادی، شواهدی از استفاده از نوع خاصی کاندوم در آسیای شرقی نیز دیده شده است که به عنوان روش پیشگیری استفاده میشده و در میان افراد سطح بالای جامعه کاربرد داشته است. این نوع کاندوم از کاغذ ابریشمی یا روده گوسفند ساخته میشده.
در ژاپن اما از لاک لاکپشت یا شاخ حیوان هم به عنوان کاندوم!! استفاده میکرده اند و موارد آن ثبت شده است.
تصویر بالا کاندومی است که از روده حیوان درست شده و مربوط به حوالی سال ۱۹۰۰میلادی است.
برای همراه شدن با شبنویس میتوانید به کانال تلگرام یا صفحهء فیسبوک ما ملحق شوید

ماجرای ضرب المثل «یک بام و دو هوا» چیست

ﻣﻴﺪﻭﻧﺴﺘﻴﺪ ﺩاﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﻗﻀﻴﻪ ي «ﻳک ﺑﺎﻡ ﺩﻭ ﻫﻮا» ﭼﻴﻪ؟ضرب-المثل-های-فارسی

ﺩﺭ اﺻﻔﻬﺎﻥ (و ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻢ) ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺭﺳﻮ (ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ/ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻮﻫﺮ) ﺩاﻣﺎﺩش ﺭﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭه ﻭﻟﻲ ﻋﺮﻭﺱ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺭﻭ ﻧﻪ.
ﺯﻧﻲ ﻳک ﺩﺧﺘﺮ و ﻳک ﭘﺴﺮ ﺩاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ اﺯﺩﻭاﺝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ. ﻳﻚ ﺷﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻧﻲ ﭘﺴﺮ و ﺯﻧﺶ (ﻋﺮﻭﺱ) ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ و ﺩﺧﺘﺮ و ﺷﻮﻫﺮﺵ (ﺩاﻣﺎﺩ) ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ.
ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﺐ ﺧﺎﺭﺳﻮ ﻣﻴﺮﻩ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺳﻤﺖ ﺩﺧﺘﺮ و ﺩاﻣﺎﺩﺵ. ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺯ ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﻴﺪﻥ. ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﺑﻴﺪاﺭ ﻣﻴﻜﻨﻪ و ﻣﻴﮕﻪ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻫﻮا ﺳﺮﺩ ﻳﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻴﭽﺎﻳﻦ (ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﻦ) و ﺑﺮﻭ ﺑﭽﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﻛﻪ ﮔﺮﻡ ﺑﺸﻴﻦ.
ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺮﻩ ﺳﻤﺖ ﭘﺴﺮ و ﻋﺮﻭﺳﺶ. ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻛﻪ همدیگه رو ﺑﻐﻞ ﻛﺮﺩﻥ و ﺧﻮاﺑﻴﺪﻥ. ﭘﺴرش رو ﺑﻴﺪاﺭ ﻣﻴﻜﻨﻪ و ﻣﻴﮕﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﻫﻮا ﮔﺮﻣﻪ اﻳﻨﺠﻮﺭي اﺫﻳﺖ ﻣﻴﺸﻴﺪ و ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻴﻦ.
ﻋﺮﻭﺱ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻛﻪ اﺯ اﺑﺘﺪا ﺑﻴﺪاﺭ ﺑﻮﺩﻩ و ﻣﺎﺟﺮا ﺭﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺯﻳﺮ ﻟﺐ ﻣﻴﮕﻪ:
«!ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺑﺮﻡ ﺧﺪا ﺭا، ﻳﻚ ﺑﺎﻡ و ﺩﻭ ﻫﻮا ﺭا، اﻳﻦ ﺳﺮ ﺑﺎﻡ و ﮔﺮﻣﺎ، اﻭﻥ ﺳﺮ ﺑﺎﻡ و ﺳﺮﻣﺎ»

این ضرب المثل را وقتی بکار میبرند که کسی بخواهد میان دو کس یا دو چیز یکسان، از روی غرض یا حسادت یا جهل، تفاوت بگذارد.

ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﺮﺩاﺷﺖ اﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺩاﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ اﻣﺜﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻨﻴﮋﻩ اﻣﻴﻨﻲ.