قسمت دوم ویدئوی خاطرات جام جهانی برزیل

قسمت دوم از ویدئوی خاطرات من از جام جهانی برزیل

 

Advertisements

بخش اول از خاطرات جام جهانی برزیل به روایت تصویر

از جام جهانی برزیل ۴ سال میگذرد و من بالاخره فرصت کردم از بین صدها ویدئو و عکسی که در آن سفر جمع کردم ویدئوی کوتاهی تهیه کنم. بخش اول ویدئو که در لینک زیر قابل دیدن است بیشتر مربوط به حال و هوای جام جهانی است. بخش دوم که بزودی منتشر میشود مربوط است به عکسهای مختلف و گفتگوهای چند ثانیه ای که با ایرانیان حاضر در جام جهانی انجام دادم

جام یا جنگ جهانی – اجرای گروه ایرانی در خیابانهای برزیل

جام جهانی برزیل بود. یک روز قبل از بازی بوسنی در خیابانهای شهر سالوادور قدم میزدیم که دیدیم انتهای یکی از کوچه ها گروهی از مردم ایستاده اند. کنجکاو شدیم و رفتیم به سمت جمعیت. نزدیکتر که شدیم صدای فارسی حرف زدنها بیشتر به گوش میرسید. با تعجب دیدیم که اعضای گروه پالت، ساز به دست دور هم جمع شدند. خیلی زود متوجه شدم که کینگ رام و داماهی هم بودند که همگی در قالب یک سفر هنری برای رساندن پیام صلح و دوستی به برزیل آمده بودند و در شهرهای مختلف برنامه اجرا میکردند

این ویدئو را برای صفحهء فیسبوکی «مصورنامه» تهیه کردم ولی بعد از دو سال گفتم شاید بد نیست اینجا هم منتشر کنم

نامه ترانه «جام یا جنگ جهانی» است